Biometrijski čitači krenuli prvo na Aerodromu Beograd u SGP Beograd