Ispunjeni gotovo svi uslovi za viznu liberalizaciju