Singapur – pre pola veka bili su u bedi, a sada su među najrazvijenijim zemljama sveta