Više od 1.000 Bugara dolazi na sajam “pirotske vijagre”